Jeugdhulpregio FoodValley

Vragen betreffende corona maatregelen, zie https://jeugdfv.nl/nieuws/.

Door de transitie per 1 januari 2015 is de verantwoordelijkheid voor de jeugdhulp verschoven van het Rijk naar de gemeenten. Hierdoor zijn de gemeenten bestuurlijk, financieel en uitvoeringstechnisch verantwoordelijk voor de uitvoering van vrijwel alle jeugdhulp. De bestuurders van de gemeenten Ede, Barneveld, Nijkerk, Scherpenzeel, Renswoude, Rhenen en Veenendaal hebben besloten de transformatie en transitie gezamenlijk ter hand te nemen. Dit heeft geleid tot het vormen van de Jeugdhulpregio FoodValley. Ze hebben daarbij afgesproken te werken volgens het principe: “lokaal wat lokaal kan en regionaal wat regionaal moet”. Anders beschreven: de samenwerking wordt alleen op die onderdelen regionaal georganiseerd waar dit is vereist. Dit besluit heeft geleid tot een regionale inkoop en facturatie van de jeugdhulp.

Transformatiethema’s

De zeven bestuurlijk vastgestelde transformatiethema’s zijn:

  1. De veiligheid van de jeugdige staat voorop.
  2. Preventie en uitgaan van eigen verantwoordelijkheid van ouders en jeugdige, eigen kracht/sociale netwerkstrategieën. Jeugdigen en ouders voeren regie op het eigen leven.
  3. Versterken van het opvoedkundig klimaat, demedicaliseren en ontzorgen.
  4. Zo snel mogelijk, zo dichtbij mogelijk en zo effectief mogelijk de juiste effectieve hulp op maat, met aandacht voor lokaal maatwerk. Het regionale aanbod is aanvullend op het lokale aanbod. De ontwikkeling van lokale teams is verschillend en hier is ruimte voor.
  5. Integrale hulp.
  6. Meer ruimte voor professionals en professional werkt vanuit de vraag van kind en ouders.
  7. Doelmatigheid, vermindering regels en vermindering bureaucratie. Het uiteindelijke doel van de samenwerkende gemeenten in de jeugdhulpregio FoodValley is dat, door middel van de transformatie, de ondersteuning verbetert voor de jeugdigen en hun ouders die dit nodig hebben. De zeven transformatiethema’s zijn opgenomen in het regionaal beleidsplan en inkoopplan van de regio.