Integrale aanpak ‘Van 18 min naar 18 plus’

Beste aanbieder,

De overgang van 18- naar 18+ verloopt momenteel nog niet altijd even soepel voor jeugdigen. Ze kunnen vanaf hun 18e jaar te maken krijgen met verschillende wettelijke kaders, die niet altijd goed op elkaar aansluiten. Hierdoor kunnen hun problemen verergeren terwijl eerder anticiperen en samenwerken dit had kunnen voorkomen.

Als gemeenten binnen FoodValley hebben we eind 2016 besloten om een in de regio Groningen ontwikkelde integrale aanpak te gaan implementeren.

Deze integrale aanpak ‘Van 18 min naar 18 plus’ van Menzis, gemeenten en aanbieders ziet er als volgt uit. Aanbieders brengen met behulp van een checklist in kaart of er op een of meer leefgebieden risico’s zijn dat de jeugdige rond 18 jaar tussen wal en schip valt. Indien dit het geval is, zoekt de aanbieder contact met verschillende experts bij de gemeente. De coördinator binnen de gemeente heeft korte lijntjes met deze verschillende experts bij de gemeente maar ook bij Menzis. De coördinator zoekt samen met de aanbieder en de experts naar een passende oplossing en maakt de uitvoering van deze oplossing mogelijk.

Per gemeenten is per 1 april a.s. een coördinator 18-/18+ aangesteld.

In de bijlagen vindt u alle detailinformatie over deze integrale aanpak. En hieronder vindt u de contactadressen van de coördinatoren 18-/18+. Aan u het verzoek deze binnen uw organisatie te verspreiden.

We hopen hiermee een goede stap te hebben gezet om te voorkomen dat jeugdigen door systeem problemen tussen wal en schip vallen.

Met vriendelijke groet,

Jan-Peter Stolte


Contactadressen van de coördinatoren 18-/18+

Gemeente Naam Mailadres Telefoonnummer  
Barneveld Ferdinand Oort f.oort@barneveld.nl 06-53115388  
Ede Silke van Bovene  silke.van.bovene@ede.nl 06-27083165  
Nijkerk Annelies Kooiman a.kooiman@nijkerk.eu 06-50645703  
Renswoude (Nog niet bekend) (nog niet bekend)  
Rhenen Ingrid Sloot ingrid.sloot@rhenen.nl 06-53238254  
Scherpenzeel Berdien Bruining b.bruining@scherpenzeel.nl 033 – 277 2324  
Veenendaal Henrieke Bel henrieke.bel@cjgveenendaal.nl 06-22521986  

 

Bijlage 1. Toelichting Checklist van 18- naar 18+ vs nov 2016

Bijlage 2. Checklist integrale aanpak van 18- naar 18+ vs okt 2016

Bijlage 3. Tips en Tricks Van 18min naar 18plus vs 1 handleiding mrt 2017 18-+ prof