Bedrijfsvoering

Bedrijfsvoering

Binnen de bedrijfsvoering vallen de facturatie, uitbetalingen en monitoring. Het afgeven, wijzigen en invoeren van de beschikkingen liggen bij de gemeenten. Voor vragen over beschikkingen kunt u contact opnemen met de desbetreffende gemeenten.

Voor de aangesloten jeugdhulpaanbieders en gecertificeerde instellingen wordt er gebruikgemaakt van de applicatie JeugdNed. Om gebruik te kunnen maken van JeugdNed heeft u een inlogaccount nodig. Het inlogaccount kunt u aanvragen door een mail te sturen naar bedrijfsvoering@jeugdfv.nl.

Hier kunt u het nieuwe bedrijfsvoeringprotocol 2018 raadplegen met daarbij horend bijlage 1. De exacte wijzigingen ten opzichte van het oude bedrijfsvoeringsprotocol kunt u hier inzien.

Hieronder treft u het bedrijfsvoeringprotocol van 2017 aan.
Protocol bedrijfsvoering 2017
Protocol bedrijfsvoering 2017 bijlage 1
Wijzigingen bedrijfsvoeringsprotocol 2017

Mocht u vragen hebben betreffende bedrijfsvoering dan kunt u de jeugdhulpregio FoodValley via de mail bereiken. Heeft u liever telefonisch of fysiek contact? Dan kunt u per e-mail uw contactgegevens en op welk moment u bereikbaar bent aan ons doorgeven. Wij kunnen dan naar aanleiding van uw verzoek contact opnemen. U kunt mailen naar bedrijfsvoering@jeugdfv.nl.

Mocht u vragen hebben over uw ingediende facturen dan kunt u direct contact opnemen via bedrijfsvoering@jeugdfv.nl.