Fysieke en Digitale Adviestafel

In de Jeugdhulpregio FoodValley is gekozen voor een inkoopmodel gebaseerd op bestuurlijk aanbesteden. Voor de procesafspraken én de inhoudelijke afspraken organiseren we fysieke en digitale Adviestafels waaraan we met de aanbieders onderhandelen. Deelname aan de Adviestafel is niet vrijblijvend. We staan met onze partners voor een forse inhoudelijke en financiële uitdaging. Om die reden vragen we aan onze partners om zich te conformeren aan een meerjarige transformatieopgave.

Omdat we niet met alle aanbieders tegelijkertijd aan tafel kunnen zitten, praten we in de Fysieke Adviestafels met een afvaardiging van onze jeugdhulpaanbieders en gecertificeerde instellingen. Aan deze Fysieke Adviestafels neemt een afspiegeling van de aanbieders deel zodat er zowel grote, middelgrote en kleine aanbieders vertegenwoordigd zijn. Hoe deze afspiegeling is gemaakt treft u aan in bijlage 4 van de procesovereenkomst. Per deelnemende aanbieder neemt één persoon plaats. De inkoop is verdeeld in drie percelen, te weten Ambulant, Veiligheid en Verblijf. De Fysieke Adviestafel kan besluiten om werkgroepen op te richten.

De inkoopwerkgroepen hebben hun eigen deelgebied waarin ze vraagstukken behandelen. Deze vraagstukken worden vanuit de Adviestafel aan hen voorgelegd met de opdracht te komen tot voorstellen welke mogelijk in een deelovereenkomst worden verwerkt.

Partijen die niet deelnemen aan de Fysieke Adviestafel kunnen deelnemen aan de Digitale Adviestafel. Deze partijen kunnen hun reacties en opmerkingen toesturen naar de Jeugdhulpregio FoodValley door te mailen naar info@jeugdfv.nl.

inkoopnetwerk-foodvalley

Data Fysieke adviestafel en werkgroepen inkoop jeugdhulp

2022

  • Donderdag 17 februari 2022 14.00-16.30 uur
  • Donderdag 14 april 2022 14.00-16.30 uur
  • Donderdag 30 juni 2022 14.00-16.30 uur
  • Donderdag 29 september 2022 14.00-16.30 uur
  • Donderdag 24 november 202 14.00-16.30 uur

2021

  • Donderdag 11 februari 2021 14.00-16.30 uur
  • Donderdag 15 april 2021 14.00-16.30 uur
  • Donderdag 17 juni 2021 14.00-16.30 uur
  • Donderdag 30 september 2021 14.00-16.30 uur
  • Donderdag 11 november 2021 14.00-16.30 uur

2020

2019

2018

2017

2016

Digitale adviestafel

Productenboek

Memo inzake productdefinities

Bijlage 3 Producten Ambulant
Reactieformulier productdefinities Ambulant

Bijlage 3 Producten Veiligheid
Reactieformulier productdefinities Veiligheid

Bijlage 3 Producten Verblijf
Reactieformulier productdefinities Verblijf