Inkoopdocumenten

Hier treft u de documenten aan die van belang zijn voor u als jeugdhulpaanbieder of gecertificeerde instellingen.

Deelovereenkomsten 2020

Deelovereenkomsten 2019

Deelovereenkomsten 2018

Deelovereenkomsten 2017

Deelovereenkomsten 2016

Procesovereenkomst 2018

Procesovereenkomst 2016 t/m 2017

Inkoopnetwerk en gecontracteerde aanbieders

Algemene voorwaarden

Protocol melden calamiteiten

Protocol medische verwijsroute

Privacy

Eigen verklaring aanbesteden

Inrichting lokale teams gemeenten