Over ons

Deze website informeert jeugdhulpaanbieders, gecertificeerde instellingen, Veilig thuis organisaties, uitvoerende professionals, cliëntenorganisaties en raadsleden, over de wijze waarop de zeven samenwerkende gemeenten in de Jeugdhulpregio FoodValley de transformatie van de jeugdhulp vormgeven.

Door de transitie per 1 januari 2015 is de verantwoordelijkheid voor de jeugdhulp verschoven van het Rijk naar de gemeenten. Hierdoor zijn de gemeenten bestuurlijk, financieel en uitvoeringstechnisch verantwoordelijk voor de uitvoering van vrijwel alle jeugdhulp. De bestuurders van de gemeenten Ede, Barneveld, Nijkerk, Scherpenzeel, Renswoude, Rhenen en Veenendaal hebben besloten de transformatie en transitie gezamenlijk ter hand te nemen. Dit heeft geleid tot het vormen van de Jeugdhulpregio FoodValley. Ze hebben daarbij afgesproken te werken volgens het principe: “lokaal wat lokaal kan en regionaal wat regionaal moet”. Anders beschreven: de samenwerking wordt alleen op die onderdelen regionaal georganiseerd waar dit is vereist. Dit besluit heeft geleid tot een regionale inkoop en facturatie van de jeugdhulp.